МЕНЮ
КОШНИЦА

Работно облекло

Работно облекло

Облеклото несъмнено е неразделна част от целия ни ден. Работното облекло е лично предпазно оборудване, което предпазва от различни рискове, свързани с работата. А всяко работно място е с определени специфични изисквания. В производтсвата и индустрията се използва работно облекло за здравословни и безопасни условия на труд, в кухните и в болниците е задължително облекло както от хигиенни, така и от защитни съображения, за хората работещи при слаба осветеност или на пътя е необходимо облекло със светлоотразителни елементи.

Как да изберете най-доброто работно облекло за вашата работа?

Работното облекло осигурява защита от мръсотия или наранаяване и е съществена част от всеки работен процес. Работното облекло трябва да бъде удобно, функционално и качествено. При избора на работно облекло трябва да се вземат предвид следните критерии:

Безопасност - Работното облекло трябва да предпазва потребителя от рисковете, свързани с неговата работна дейност. Например срещу механични повреди, топлина, студ, електрически ток, химически вещества или биологични агенти. Работното облекло трябва да отговаря на определени стандарти когато това е необходимо.

Удобство – Важно е работното облекло да е удобно за носещия го, за да не пречи на движенията и да не създава дискомфорт по време на работа. Тотрябва да бъде изработено от подходящи материи, които са дишащи, леки, гъвкави и лесни за поддръжка. Работното облекло също трябва да стои добре на потребителя и да отговаря на неговия размер и фигура.

Функционалност - Работното облекло трябва да е функционално за потребителя, за да улеснява работата му. Работното облекло трябва да съдържа практични елементи като джобове, ципове, светлоотразителни ленти или регулируеми презрамки. Работното облекло също може да служи за идентифициране на потребителя или неговата компания чрез цветове или лога.

Какви видове работно облекло има?

Има много видове работни облекла за различни отрасли и дейности. Едни от най-често срещаните видове, които ще откриете и в онлайн магазин www.vvmstore.com са следните:

Летни и зимни работни панталони, гащеризони и якета – основното им предназначение е за работа в строителството и индустрията . Характерно за тях е, че са здрави, практични и имат голям брой джобове.

Медицинско облекло - предназначено е за работа в сектора на здравеопазването или социалните грижи. Използва се както от лекари, стоматолози, ветеринари, медицински сестри, акушерки, фамацевти, така и от козметици, в СПА центрове, почистващи фирми и детски заведения. Медицинското и санитарно облекло се характеризира със своята хигиеничност и дизайн.

Готварско облекло - предназначено е за работа в кухни, барове и ресторанти или хранително-вкусовата промишленост. Отличава се със своята чистота, елегантност и лесна поддръжка.

Защитно облекло - предназначено е за работа с висок риск от нараняване или увреждане на здравето.

В онлайн магазин работното облекло е разпределено по следният начин:

 • Медицинско обекло
 • Облекла за готвачи
 • Лятно работно облекло
 • Зимно работно облекло
 • Водозащитно облекло
 • Сигнално работно облекло
 • Работни якета
 • Работни елеци
 • Работни тениски и блузи
 • Работни шапки и аксесоари
 • Защитни гащеризони

Основни стандарти за защитното работно облекло.

Категория I - защитно облекло предпазващо от минимални рискове. Това са обикновени дрехи и нивото на тяхната ефективност може да се прецени от самия потребител. Тази група включва облекла, които не подлежат на процедурата за оценка на съответствието от нотифицираните органи. Категория I най-често включва облекло, предпазващо от мръсотия, която не е вредна за здравето, например почистващи препарати със слабо действие, чието действие е лесно обратимо (например работни престилки, гащеризони, панталони, работни блузи), механични повреди с повърхностни ефекти, опасности, свързани с гореща среда с ниска степен на риск (напр. дрехи и престилки, изработени от незапалими или забавящи горенето тъкани), климатични условия (напр. изолирано облекло, дъждобрани).

Категория II - облекло, предпазващо от определен фактор, незастрашаващо живота и не причиняващо сериозно и трайно увреждане на здравето на служителя. Тази група включва: облекла, предпазващи от порязвания (противосрезни престилки, облекло за горски работници), облекло за заварчици, облекло за служители, изложени на контакт със силни химически вещества (напр. в заводи за галванопластика), предупредително облекло (напр. за пътни работници).

Категория III - високоспециализирано защитно облекло, предпазващо от фактори, които могат да причинят най-опасни последици за потребителя и чиито преки ефекти не могат да бъдат идентифицирани своевременно. Тази група включва: защитно облекло, предпазващо от опасни за здравето химически и биологични вещества и смеси - специализирани антихимични и антибиологични костюми, облекло, предпазващо от йонизиращо лъчение, облекло, предпазващо от  пламък, температури над 100°C или големи пръски от горещи вещества, облекло, предпазващо от ниски температури - под 50°C, облекло, предназначено за работа под високи напрежения на електрически ток  облекло, предпазващо от удавяне - спасителни жилетки (ЕС) 2016/425, защитно облекло срещу порязвания от преносим моторен трион (ЕС) 2016/425, защитно облекло за струя под високо налягане (ЕС) 2016/425, облекло, предпазващо от огнестрелни рани или пробождане - бронирани жилетки, жилетки, предпазващи от атаки с нож, игла или шипове (ЕС) 2016/425 .

EN ISO 13688 (предишен EN 340) Защитно облекло - общи изисквания. Стандартът определя общите изисквания в областта на ергономичността, обозначението на размерите, безвредността и маркировката на защитното облекло и информацията, която трябва да бъде предоставена от производителя заедно със защитното облекло. Този стандарт трябва да се използва заедно с друг стандарт, който съдържа специфични изисквания за специфични характеристики на продукта, за да се осигури защита срещу дадена опасност.

Климатични условия

EN 342 - пиктограмаEN 342  Защита от студ. Стандартът определя изискванията и методите за изпитване на комплекти облекло (например костюми от две части или гащеризони) и индивидуални облекла, предназначени да предпазват от студ. Облекло, което отговаря на изискванията на този стандарт, може да се използва при температури под -5 o C, например в хладилни складове.

EN 343 - пиктограмаEN 343  Защита от дъжд (проникване на вода и водни пари). Стандартът определя два параметъра: устойчивост на проникване на вода (от 0 до 3), т.е. нивото на проникване на облеклото и устойчивост на проникване на пара (от 0 до 3), т.е. нивото на "дишане" на облеклото, и определя свойствата предпазва от лошо време, вятър, студ при температури над -5 o C.

Устойчивост на топлина и запалимост

EN ISO 11611 - пиктограмаEN ISO 11611 Защитно облекло по време на заваряване. Този стандарт описва методите за изпитване и изискванията за защитно облекло, използвано от лица, извършващи заваряване и други дейности от подобен тип и с подобно ниво на риск. Този вид защитно облекло се използва като защита срещу малки капки разтопен метал, искри, кратък контакт с пламък, термично и ултравиолетово лъчение. Освен това осигурява ограничена електрическа изолация от проводници под постоянно напрежение до 100 V.

EN ISO 11612 - пиктограма EN ISO 11612 Защита срещу топлина и пламък (мин. технически изисквания). Облеклото трябва да предпазва служителя от краткотраен контакт с огън и да ограничава разпространението на пламъци (буквен код: A1, A2) и да предпазва от поне един вид горещ фактор. Горещата среда може да бъде: конвективна топлина (буквен код: B1, B2, B3), лъчиста топлина (буквен код: C1, C2, C3, C4), големи пръски от разтопен алуминий (буквен код: D1, D2, D3), големи пръски от разтопено желязо (буквен код: E1, E2, E3), контактна топлина (буквен код: F1, F2, F3).

6 позиции – A, B, C, D, E, F        

A - Ограничаване на разпространението на пламъка

B - Конвекционна топлина

C - Лъчиста топлина

D - Пръскане на разтопен алуминий

E - Пръскане с разтопено желязо

F - Контактна топлина

Електричество

EN 1149 - пиктограмаEN 1149 Антистатично облекло. Стандартът определя методи за изпитване за измерване на повърхностното съпротивление, обемното съпротивление на материалите, разпадането на електростатичния заряд от повърхността на материала на облеклото и определя електростатичните изисквания за защитно облекло, разреждащо статично електричество, за да се изключат искри, които могат да причинят експлозия или пожар. Антистатичното облекло е предназначено за използване в потенциално експлозивни зони .

ESD облекло EN 61340-5-1 Статично електричество. Защита на електронни устройства от статично електричество. Антистатичното облекло, което отговаря на гореспоменатия стандарт ( ESD облекло ), е предназначено за безопасна употреба в EPA зони (защитни зони срещу електростатични разряди).

Замърсяване на околната среда

Химически устойчиво облекло - пиктограмаEN ISO 13982 (гащеризони) Защита срещу твърди частици от химикали. Стандартът определя изискванията за облекло, което предпазва цялото тяло от твърди частици химикали (прах) във въздуха ( ТИП 5 ).

Химически устойчиво облекло - пиктограмаEN ISO 13034 (гащеризони) Защита срещу течни химикали. Изисквания за защитно облекло, в ограничена степен, срещу течни химикали ( ТИП 6 ). Стандартът определя изисквания за защитно облекло срещу пръски течности и краткотраен контакт с течни химикали.

Химически устойчиво облекло - пиктограма EN 14605 + A1 Защита срещу течни химикали. Стандартът определя изискванията към облеклото, което предпазва цялото тяло или отделните му части от действието на химично вещество под формата на течна струя ( ТИП 3 ) или под формата на спрей ( ТИП 4 ).

Химически устойчиво облекло - пиктограма EN 943 Защита срещу течни и газообразни химикали, включително аерозоли и твърди частици. Стандартът определя изискванията за вентилирано и невентилирано, газонепропускливо ( ТИП 1 ) и негазонепроницаемо ( ТИП 2 ) защитно облекло и изискванията за газонепроницаемо защитно облекло за спасителните екипи.

EN 1073-2 - пиктограма EN 1073-2 Защита от радиоактивно замърсяване.  Облекло, осигуряващо защита срещу проникване на радиоактивни частици, но не и защита срещу радиоактивно излъчване.

EN 14126 - пиктограма EN 14126 Защита от биологични агенти.В комбинация с подходящия стандарт за химическо защитно облекло, то осигурява защита срещу инфекциозни агенти (микроорганизми), присъстващи в прах, аерозол или течност (типово обозначение със суфикс "-B", напр. "Тип 3 - B".

Видимост

EN ISO 20471 - пиктограмаEN ISO 20471 (по-рано EN 471) Защитно облекло с висока видимост. Стандартът определя изискванията за облекло, което визуално сигнализира присъствието на потребителя, за да бъде забелязано и видяно при опасни условия през нощта, дневна светлина и фарове. Стандартът определя изискванията за цвят и отразяваща способност, както и минималните повърхности и разположение на материалите в защитното облекло, а също така налага задължение за информиране на потребителя за максималния брой цикли и метода на пране, на които може да бъде подложено облеклото като същевременно поддържа подходящо ниво на защита. Стандартът поддържа разделяне на облеклото в 3 категории въз основа на минималните площи на отразяващи материали, дадени в m², като категория 1 е най-ниската категория, а категория 3 представлява най-високото ниво на видимост.

EN 381-5 - пиктограма EN 381  Защита от порязване с резачка

От какви материи се прави работното облекло?

Има много материи, от които се произвежда работно облекло. Памук и полиестер са двете най-често използвани и разпознаваеми материи, но съществуват и други с различни свойства. Колкото по- голямо е теглото на използваната материя, толково по-високо качество е дрехата. Основно използваните материи са следните:

100 % памук – Естествен, дишащ материал. Дрехите от 100% памук са приятни за носене и не ограничават движенията.

100% полиестер – Синтетичен материал. Поддържа своята форма, изолира, но е по-малко дишащ спрямо памука

Смес от памук и полиестер осигурява еластичност, частичо попиване, поддържа формата си и се адаптира към фигурата, не се разтяга.

Смес от памук и спандекс – Лек, дишащ, абсорбиращ и удобен за носене.

Полиуретан – синтетични влакна. Не позволява проникването на вода.

Как да се грижите правилно за работното си облекло?

Най-важно е всеки да се придържа към инструкциите на производителя, които са посочени на етикета. Всяка от тях е изобразена с определн символ.

Машинно пране

Температура на водата

Гладене

Избелване

Химическо чистене

Сушене 

Грижете се за здравето си! Винаги избирайте работни дрехи, обувки и лични предпазни средства от доверен и надежден партньор и продукти с доказано качество. Ако не сте сигурни в избора си, ние сме на разположение всеки делничен ден и с удоволствие ще ви консултираме. За връзка с нас, пишете на:office@vvmstore.com или се обадете на тел. 0876157615/0876761512.