МЕНЮ
КОШНИЦА

Работни ръкавици

Работни ръкавици

Ръцете са една от най-важните части на тялото ви, способни да изпълняват невероятно разнообразни функции. Ето защо защитата им е толкова важна. Носенето на работни ръкавици предпазва ръцете от рискове и опасности по време на работа и могат да бъдат жизненоважно допълнение към вашите лични предпазни средства. Богатата ни гама от предпазни ръкавици от най-добрите производители в света гарантира качествени продукти за нуждите на всяка индустрия.

 

Какви видове работни ръкавици предлагаме?

 

От какъв материал са направени работните ръкавици?

Съществуват различни материали, от които се изработват работни ръкавици. Ръкавиците може да са от полиестер или найлон, в комбинация с памук. Често използвани са ръкавиците, които са покрити с полиуретан, латекс или нитрил. Друг тип ръкавици, които се използват за защита от химикали са изцяло направени от латекс, нитрил, бутил или други производни материални. Работните ръкавици може да са направени и от животинска или синтетична кожа, които могат да се комбинират и с текстил и се използват в по-груби работни среди като строителни обекти или в тежката промишленост. Комбинирането на различни материали при избработването на работни ръкавици позволява да се повиши тяхната издръжливост, функционалност, прилягане и гъвкавост.

Струва ли си да инвестирате в по-скъпи и по-добри ръкавици едновременно?

Отговорът на този въпрос зависи от много фактори, които трябва да св вземат предвид. Ако търсите работни ръкавици за голям брой служители с по-високо текучество донякъде избора на евтина работна ръкавица с цел спестяване на средства е оправдан. В онлайн магазин www.vvmstore.com ще откриете модели, които ще бъдат съобразени както със специфичните ви изисквания, така и с вашият бюджет. Предлагаме както достъпни ръкавици, така и висок клас. Разгледайте и ще откриете модели, които са подходящи и по отношение на цената. Не трябва обаче да се пренебрегва и фактът, че работните ръкавици от високия клас осигуряват по-голям комфорт и защита по време на работа, което влияе както на работата на служителите, така и разходите при евентуални наранявания на служителите. Удобните, висококачествени и добре прилягащи работно облекло, работни обувки, работни ръкавици и лични предпазни средства се оцяняват от работниците и създават положителни мнения за работодателя. Инвестирайте в осигуряването на вашата безопасност или тази на работниците ви и оптимизирайте разходите като намалите честотата на закупуване на работни ръкавици.

Стандарти при работните ръкавици

На работното място има различни видове заплахи за здравето и безопасността. Основните изисквания, определени от европейските разпоредби, са посочени в стандарт EN 420:2003+A1:2009. В зависимост от нивото на защита на ЛПС - ЛПС могат да бъдат класифицирани като категория I, II или III. Подробните тестове и описания на свойствата позволяват оптимален избор на ръкавици. Колкото по-голям е рискът, на който е изложен потребителят, толкова по-строги са изискванията за изпитване по отношение на защитните способности и сертифицирането на ръкавиците.

CE категория

I Минимални рискове

Защита срещу минимални рискове. Производителят трябва да може да докаже, че продуктът отговаря на основните изисквания за защитни ръкавици и е отговорен за гарантиране на маркировката CE. Това важи за всички защитни ръкавици.

II Други рискове

Отговаря както на основните изисквания, така и на допълнителни стандарти, които могат да се прилагат за специфични области на употреба. Ръкавиците трябва да бъдат тествани от одобрена лаборатория и да бъдат типово одобрени от нотифициран орган, който издава сертификати.

III Сериозни рискове

Включва изключителна защита срещу рискове, които могат да причинят много сериозни последствия, като смърт или необратимо увреждане на здравето. Ръкавиците трябва да бъдат тествани от одобрена лаборатория и да бъдат типово одобрени от нотифициран орган. Допълнително изискване е годишна проверка на производствения процес и ръкавиците ще бъдат надлежно проверени, за да се гарантира правилното качество. Идентификационният код на нотифицирания орган (четири цифри) се поставя непосредствено след маркировката CE, т.е. CE 0123.

EN ISO 21420:2020 - Общи изисквания и методи за изпитване

Ръкавиците трябва да са направени така, че да осигуряват защитата, за която са предназначени.

Материалът, шевовете и ръбовете не трябва да нараняват потребителя.

Ръкавиците трябва да са лесни за поставяне и сваляне.

pH на ръкавиците трябва да бъде между 3,5 и 9,5.

Съдържанието на хром (VI) трябва да бъде под 3 mg/kg в кожени ръкавици.

DMFa (диметилформамид) в ръкавици, съдържащи PU, трябва да бъде под 1000 mg/kg.

Производителят трябва да предостави списък с известни алергени при поискване.

Защитното качество на ръкавиците не трябва да се влияе, ако се спазват инструкциите за пране.

Ръкавиците трябва да позволяват максимална подвижност на пръстите (сръчност), предвид необходимостта от защита.

Ако се претендира за електростатични свойства, ръкавиците трябва да бъдат тествани съгласно EN 16350:2014

EN 374-2: 2014 Устойчивост на проникване

Ръкавиците, които трябва да предпазват от микроорганизми и химикали, трябва да бъдат непроницаеми (без дупки). В случай на тънки ръкавици за еднократна употреба, проникването се тества чрез напълване на ръкавицата с вода или въздух. Ако водата или въздухът изтичат от ръкавицата, това е недостатъчно.

EN 16523-1: 2015 г Устойчивост на химическо проникване (заменя EN 374-3:2003) 

Метод за изпитване за измерване на устойчивостта на материала за ЛПС срещу проникване на опасни химикали на молекулярно ниво и при непрекъснат контакт. Ръкавиците ще бъдат класифицирани като тип A, тип B или тип C.

А - Метанол | Първичен алкохол

B - Ацетон| Кетон

C - Ацетонитрил | Нитрили

D - Дихлорометан | хлорирани въглеводороди

E - Въглероден дисулфид | Органично съединение, съдържащо сяра

F - Толуен | Ароматни въглеводороди

G - Диетиламин | Амин

H - Тетрахидрофуран | Хетероцикличен етер

I - Етил ацетат | Естер

J - n-хептан | Наситени въглеводороди

K - натриев хидроксид 40% | Неорганична основа

L - Сярна киселина 96% | Неорганична минерална киселина

M - Азотна киселина 65% | Неорганични киселини минерален кислород.

N - Оцетна киселина 99% | органична киселина

O - Разтвор на амоняк 25% | Органичен принцип

P - Водороден пероксид 30% | Пероксиди

S - Флуороводородна киселина 40% | Неорганична минерална киселина

T - Формалдехид 37% | Неорганичен минерален алдехид

EN 374-4: 2013 г Устойчивост на химическо разграждане

Разграждането е вредна промяна в едно или повече свойства на материала за защитна ръкавица поради контакт с химикал. Индикациите за разграждане могат да бъдат разслояване, обезцветяване, втвърдяване, омекване, промяна на размерите, загуба на якост на опън и т.н. Определя се чрез измерване на процентната промяна в устойчивостта на пробиване на материала на ръкавицата след непрекъснат контакт за 1 час на външната повърхност с предизвикателният тестов химикал. Резултатите от теста за разграждане трябва да се появят в информационната листовка и за трите вида ръкавици.

EN 374-5: 2016 Защита срещу микроорганизми

EN_374-5_2016 VIRUS.png

Новите маркировки върху опаковката ще показват дали ръкавиците предпазват само от бактерии и гъбички или срещу бактерии, гъбички и вируси. Пиктограмата за биологична опасност се използва за маркиране на ръкавици, предпазващи от бактерии и гъбички. Пиктограмата ще бъде придружена от думата „ВИРУС“, ако ръкавицата отговаря на изискванията на метода за тестване на вируси.

EN 511:2006 Рискове, свързани със студа

Ръкавиците, осигуряващи защита срещу студ, са тествани за две различни студени ситуации: проникващ или конвективен студ (a) и контактен студ (b), т.е. директен контакт със студени предмети. Изпитването на устойчивост на пропускливост на вода (c) се извършва, когато е приложимо.

А: Конвективният студ се отнася до процеса на загуба на топлина чрез движението на въздух или вода върху кожата. Този тест измерва топлоизолационните свойства на ръкавицата, когато е изложена на студен вятър. Числото показва нивото на защита между 0 до 4. Най-високото ниво на защита е 4.

B: Контактен студ се отнася до това колко топлина се губи при физически контакт с друг обект, като например сняг. Този тест измерва термичната устойчивост на ръкавицата, когато е изложена на контакт със студен предмет с число между 0 и 4. Най-високото ниво на защита е 4.

C: Проникване на вода е тест с индикация дали ръкавицата е водоустойчива. Числото е 0 или 1, където 1 означава, че не е имало проникване на вода. Ръкавиците, тествани с оценка 0, все още могат да имат водоустойчиви свойства за по-малко от 5 минути.

EN 407:2020 Термични рискове (топлина и/или пожар)

EN_407.jpg 

Ръкавиците, маркирани с една от тези пиктограми, осигуряват защита срещу един или повече термични рискове. Забележка! Пиктограмата, показваща пламък, може да се използва само при изпитване за запалимост (ограничено разпространение на пламъка). Ефективността на ръкавиците е тествана по отношение на следните рискове:

Ограничено разпространение на пламъка

Контактна устойчивост на топлина

Устойчивост на конвективна топлина

Устойчивост на лъчиста топлина

Устойчивост на малки пръски от разтопен метал

Устойчивост на големи количества разтопен метал

EN 16350: 2014 Електростатични свойства

Използването на антистатични (разсейващи) ръкавици е важно в среди с опасности, свързани с пожар и/или експлозия. Феноменът, който трябва да се избягва, е разликата в електрическия потенциал между потребителя и околната среда, която се задейства по време на контакт, което разговорно наричаме получаване на „шок“.

EN 388:2016 + A1:2018 Защитни ръкавици срещу механични рискове

imagej0k9k.png

В преработената версия на EN 388:2016 има два налични теста за устойчивост на срязване. Методът е същият като преди и се използва за материали, които не затъпяват острието. За материали, които ще повлияят на острието, напр. повечето устойчиви на рязане материали, се изисква TDM тест. В тези случаи резултатът от TDM е реалната референтна производителност, докато резултатът от преврата е само индикативен и следователно ще бъде маркиран с X.

а. Устойчивост на абразия (ниво на защита 0–4)

Брой цикли, необходими за изтриване на дупка с помощта на абразивна хартия в кръгла проба от материал за ръкавици при постоянен натиск и движение. Най-високото ниво на производителност е 4, което съответства на 8000 цикъла.

b. Устойчивост на срязване, тест за удар (ниво на защита 0–5)

Това измерва броя на завъртанията, необходими на въртящ се циркулярен нож с постоянна скорост, за да прореже ръкавицата. Резултатът се сравнява с референтен материал, за да се получи индекс. Най-високото ниво на защита е 5, което съответства на индекс 20.

° С. Устойчивост на разкъсване (ниво на защита 0–4)

Сила, необходима за разпространение на разкъсване в правоъгълен образец на ръкавица с начален разрез, до максимална сила от 75N.

д. Устойчивост на пробиване (ниво на защита 0–4)

Измерване на силата, необходима за пробиване на ръкавицата с точка със стандартен размер и при дадена скорост (10 см/мин).

д. Устойчивост на срязване чрез тест на срязване по ISO (ниво на защита A–F)

Сила в нютони (N), необходима за срязване на проба с помощта на правоъгълно острие в определена машина за изпитване на рязане, като томодинамометър (TDM). Този тест не е задължителен, освен ако острието при Coup теста не стане тъп, след което то става еталон за устойчивост на срязване.

f. Защита срещу удар (ниво на защита P)

Тестът за защита срещу удар се провежда съгласно стандарт за защитни ръкавици за велосипедисти, EN 13594:2015. Зоната със защита се тества, но поради ограничената си повърхност, зоната около пръстите не може да бъде тествана с този метод. Силата на удара е 5 J и предаваната сила трябва да бъде в съответствие с най-високото ниво, в този случай ниво 1, с индивидуален резултат от ≤ 9,0 kN и средна сила ≤ 7,0 kN.

EN 12477:2001+ A1:2005 Защитни ръкавици за заварчици

Този стандарт описва как трябва да бъдат проектирани ръкавиците, за да осигурят защита на ръцете и китките при заваряване и подобни работни ситуации. Ръкавиците за заваряване трябва да бъдат тествани съгласно EN388:2016+A1:2018 и EN 407:2004.

Според резултата от теста в EN 388 и EN 407 ръкавиците са класифицирани като тип A и/

или тип B:

Тип А се отнася за ръкавици с по-висока устойчивост, но с по-ниска гъвкавост и сръчност.

Тип B се отнася за ръкавици с по-ниска устойчивост, но с по-голяма гъвкавост и сръчност.

Ръкавиците за заваряване трябва да са по-дълги от стандартните защитни ръкавици, размерите трябва да съответстват на следните:

Размер на ръкавицата - минимална дължина на ръкавициа в мм:

6 - 300

7 - 310

8 – 320

9 - 330

10 - 340

11 - 350

Ръкавиците, предназначени за електродъгово заваряване, се изпитват за електрическо вертикално съпротивление съгласно EN 1149-2. Електрическото вертикално съпротивление за ръкавици тип A и B трябва да бъде 10^5 Ω.

Рискове, свързани с контакт с храни

Handeling_of_foodstuffs.jpg      Handeling_of_foodstuffs_not_fatty_food.jpg

Това се прилага за материали и предмети, които в завършен вид са предназначени да влязат в контакт или са в контакт с хранителни продукти или с вода, предназначена за консумация от човека. Съгласно Регламент 1935/2004:

„Материалите и предметите трябва да бъдат произведени в съответствие с добрата производствена практика, така че при нормални или предвидими условия за тяхната употреба да не прехвърлят своите съставки в храната в количества, които биха могли да:

Представляват опасност за човешкото здраве,

Водят до неприемлива промяна в състава на хранителните продукти или до влошаване на техните органолептични характеристики. '

Всички ръкавици с логото за контакт с храни са в съответствие с Регламент (ЕС) № 1935/2004 и Регламент (ЕС) № 2023/2006 и Регламент (ЕС) № 11/2011.

ESD IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-3

ESD.jpg

ESD означава електростатичен разряд. Продуктите, обозначени с ESD, отговарят на настоящите критерии и стандарти за ESD защита. ESD одобрението не трябва да се бърк