Рекламация 

В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. 0887 707052 , 0876 157615 или пишете на e-mail: office@vvmstore.com

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по - долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефон.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свъжете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на www.vvmstore.com и му се изпраща верния за сметка на
www.vvmstore.com. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадест/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

.