ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

В категория лични предпазни средстава от www.vvmstore.com са подбрани висококачествени продукти на добри цени. Тук може да откриете предпазни средстава за: очите / защитни очила/, височинна зашита, защитата от падащи предмети / защитни каски/, защита на слуха / антифони/, защита от вредни газове /дихателна защита - респиратори/ и защитни шлемове.  Поръчките може да направите в онлайн платформата на www.vvmstore.com или на телефона +358 887 707 052, а запитване може да отправите на e-mail: office@vvmstore.com.