МЕНЮ
КОШНИЦА

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА /респиратори/

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА /респиратори/

EN 149:2001 + A1:2009

Този европейски стандарт определя минималните изисквания към лицевите филтриращи респиратори, използвани като средствo за защита на дихателните органи от частици, с изключение на средствата за евакуация.

Създадени са изцяло или в по-голямата си част от филтриращ материал или основният филтър е неразделна част от маската. Респираторите, отговарящи на стандарт EN 149:2001, са създадени да защитават от твърди частици и от аерозоли на водна и/или маслена основа.