ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА /респиратори/

Допълнителна Информация!!!

EN 149:2001 + A1:2009

Този европейски стандарт определя минималните изисквания към лицевите филтриращи респиратори, използвани като средств o за защита на дихателните органи от частици, с изключение на средствата за евакуация.

Създадени са изцяло или в по-голямата си част от филтриращ материал или основният филтър е неразделна част от маската. Респираторите, отговарящи на стандарт EN 149:2001, са създадени да защитават от твърди частици и от аерозоли на водна и/или маслена основа.

Показва 1 до 20 от 48 (3 страници)