МЕНЮ
КОШНИЦА

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

Защитата на очите е част от предпазно оборудване, което защитава зрението на потребителя при извършване на всякакъв вид работа. Както на работното място, така и у дома, трябва да се осигурява безопасност на очите, когато съществува риск от нараняване.

Очилата са основните защитни средства, предназначени да предпазват очите от летящи частици, пръски от течности или химикали, дразнещи мъгли, пари и изпарения. Те предотвратяват навлизането на предмети или течности в очите.

Защитните щитове за лице са предназначени, за да предпазват цялото лице от излагане на опасности.