МЕНЮ
КОШНИЦА

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.VVMSTORE.COM

 

Този документ съдържа Общите условията за използване на уеб сайта WWW.VVMSTORE.COM. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате уеб сайта WWW.VVMSTORE.COM и да сключвате договори с АР ВВМ - М ООД. При актуализация на Общите условия, промените ще бъдат публикувани на уеб сайта.

 

Дата на актуализация: 20 август 2021 г.

I. ПРЕДМЕТ

            1.1. Тези общи условия важат за потребители, клиенти и посетители, които имат достъп до уеб сайта WWW.VVMSTORE.COM (наричан по-долу за краткост Уеб сайта“).

            1.2. Моля, запознайте се внимателно с настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Уеб сайта и да сключите с ВВМ - М ООД договор за покупко-продажба от разстояние.

            1.3. Моля, да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате WWW.VVMSTORE.COM. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с настоящите Общите условия, няма възможност да използвате Уеб сайта.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

            2.1. ВВМ - М ООД (наричано по-долу за краткост „Нас“/„Ние“), с ЕИК: 200163565, е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Павел Калпакчиев № 45, ет. 1, ап. 4, ПК 4004.

            2.2. ВВМ - М ООД администрира Уеб сайта WWW.VVMSTORE.COM.

III. ДЕФИНИЦИИ

            3.1. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва WWW.VVMSTORE.COM за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с ВВМ - М ООД.

            3.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което има регистриран профил в WWW.VVMSTORE.COM

            3.3. Посетител - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което разглежда Уеб сайта, без да притежава регистриран профил.

            3.4. Профил – раздел от WWW.VVMSTORE.COM, който позволява на клиентите чрез въвеждане на имейл адрес и парола да сключат договор с Нас, без да е необходимо при всяка поръчка да посочват адрес за доставка.

            3.5. Услуга – възможността за запознаване с предлаганите от ВВМ - М ООД продукти и за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние посредством Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM.

            3.6. Стока - продукти, предлагани от ВВМ - М ООД посредством  WWW.VVMSTORE.COM.

            3.7. Поръчка – изразяване на желание от страна на Клиент за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с Нас.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            4.1. Общите условия на ВВМ - М ООД са задължителни за всички потребители, клиенти и посетители на Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM.

            4.2. Всяко използване на Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

            4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ВВМ - М ООД по всяко време. Това може да се дължи на собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички посетители, клиенти и потребители.

            4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия ВВМ - М ООД ще информира за това своите посетители, клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM, поради което Ви информираме, че Ваше задължение е да правите справка за евентуални промени на общите условия на Уеб сайта – WWW.VVMSTORE.COM при всяко негово ползване.

            4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Уеб сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

            4.6. ВВМ - М ООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ВВМ - М ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат единствено илюстративен и насочващ характер, поради което съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Публикуваната на Уеб сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Ние  допускаме наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носим отговорност.

            4.7. Допустимо е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уебстраницата.

            4.8. Цените на продуктите, описани в Уеб сайта, могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.  

            4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM.

            4.10. WWW.VVMSTORE.COM съдържа линкове към други сайтове. ВВМ - М ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

            5.1. Клиентът заявява желанието си да сключи договор с Нас, като направи поръчка по електронен път през Уеб сайта – WWW.VVMSTORE.COM.

            5.2 За тази цел, след като е избрал продукт/и, който/които желае да закупи, както и количество и спецификации на същите (размер, цвят и/или др.), клиентът следва да кликне върху бутон Купи“. След избора на всички продукти и/или услуги, които клиентът желае да закупи, същият следва да кликне върху бутонПлащанев раздел „Количка“. След това в няколко последователни полета Клиентът следва да въведе данни относно неговата самоличност, адрес за доставка, телефон, имейл адрес, да потвърди, че е запознат и е съгласен с Общите условия и с Политиката за сигурност на личните данни на физическите лица, и да кликне върху бутонПотвърди поръчка“. Договорът се счита за сключен след потвърждение на поръчката от страна на ВВМ - М ООД, с което клиентът е уведомен, че поръчаните продукти са налични и ще бъдат изпратени.

            5.3. ВВМ - М ООД има правото да не достави част или всички продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При липса на складова наличност на поръчан продукт Ние уведомяваме клиента за изчерпването му чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефон.

            5.4. За да не попълвате данните по т.5.2. е силно препоръчително да създадете Профил на Уеб сайта. При поръчка използвайте бутонаСъздаване на профили въведете парола, за да създавате профил, който ще Ви улеснява при извършването на последващи поръчки. След като създадете свой профил, Вие се превръщате в потребител на Уеб сайта.

            5.5. С направата на поръчка през Уеб сайта Клиентът гарантира, че съгласно закона е в състояние да сключва обвързващи го договори.

            5.7. Договорът от разстояние между ВВМ - М ООД и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на уведомление от ВВМ - М ООД, че поръчката е потвърдена.

            5.8. Договорът, сключен от разстояние чрез Уеб сайта между ВВМ - М ООД и клиента, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между посочените вече страни. Всеки договор може бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

            6.1. Достъпът до WWW.VVMSTORE.COM с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент или потребител, който е дееспособен да сключва самостоятелно сделки.

            6.2. ВВМ - М ООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е посетител, клиент или потребител до сключване на договор, ако сметне, че това би било в ущърб на ВВМ - М ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на посетителя, клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ВВМ - М ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които посетителят, клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

            6.3. Всеки посетител, клиент или потребител има право да се свързва с Нас посредством формата за контакт относно предлаганите на Уеб сайта продукти.

            6.4. Комуникацията с Нас може да се осъществи чрез директна комуникация посредством формата за контакт или на посочения телефон.

            6.5. За определен период от време ВВМ - М ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за продуктите и/или услугите, обявени на Уеб сайта.

            6.7. Всички цени на продуктите и на услугите на Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено всички други изисквани по закон данъци или такси.

            6.8. Заплащането на Стоките се осъществява с наложен платеж при доставката на същите.

            6.9. В случай че някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент, това обстоятелство е подробно описано в индивидуалното предложение.

            6.10.  ВВМ - М ООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба, сключен от разстояние чрез Уеб сайта - WWW.VVMSTORE.COM, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента, респ. потребителя за това. ВВМ - М ООД ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VII. ПОРЪЧКА. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

            7.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ВВМ - М ООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

            7.2. С изпращането на поръчката посредством кликване върху бутон „Потвърди поръчка“ клиентът или потребителят разрешава на ВВМ - М ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

            7.3. ВВМ - М ООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направена и потвърдена поръчка. Анулирането на потвърдената поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение ВВМ - М ООД спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й, в случай че предоставените от клиента или потребителя данни в Уеб сайта са непълни и/или грешни.

            7.4. Клиентът или потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на приемане на продуктите от потребителя, клиента или от трето лице. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от ВВМ - М ООД, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на продукта от клиента или потребителя или трето лица, различно от превозвача. Клиентът, респ. потребителят следва най-напред да уведоми ВВМ - М ООД за отказа от договора посредством формата за връщане на Уеб сайта. След потвърждение от страна на ВВМ - М ООД, че приема отказа, клиентът или потребителят следва да върне продукта с право на преглед на адрес: гр. Пловдив, ул. Ген. Никола Иванов № 1 или офис на Еконт, гр. Пловдив, ул. Младежка № 37, ПК 4004,  Получател : ВВМ - М ООД, телефон: +359 876157615.

            7.5 ВВМ - М ООД се задължава да възстанови платената цена по поръчката в 14 дневен срок от упражняване на правото на отказ, но не по-рано от връщане на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след потвърждение от страна на ВВМ - М ООД, че приема отказа и връщане на стоката. ВВМ - М ООД е длъжено да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако клиентът, респ. потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

            7.6. ВВМ - М ООД се задължава да публикува в Общите си условия и стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

            7.7. За упражняване правото на отказ ВВМ - М ООД предоставя на клиента, респ. потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ/рекламация или друго недвусмислено заявление или да се свърже с Нас посредством формата за връщана, налична на Уеб сайта.

            7.8. Клиентът или потребителят е длъжен да върне продукта във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, с оригинални етикети, гаранционна карта, касовата бележка и фактурата, когато такива са издадени.

            7.9. Куриерските услуги по връщане на Стоката при упражнено право на отказ са за сметка на клиента или потребителя и ВВМ - М ООД има право да прихване сумата за доставка на върнатата стока от покупната цена, в случай че същата не е платена от клиента или потребителя.

VIII. СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

            8.1. Не може да бъде извършен отказ от поръчката в следните случаи:

            • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

            • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента, респ. потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

            • продуктите са със скъсани етикети, с миризми по тях от прахове, кремове, парфюми и цигарен дим.

IX. АБОНАМЕНТ ЗА ИМЕЙЛ ИЗВЕСТЯВАНЕ

            9.1. Уеб сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти.

            9.2. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

X. ДОСТАВКА НА СТОКИ

            10.1. Освен ако изрично не е уговорено друго между страните, ВВМ - М ООД се задължава да изпрати поръчаните Стоки чрез Еконт Експрес ООД или друга куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента или потребителя.

            10.2. ВВМ - М ООД ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт на Уеб сайта и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

            10.3. ВВМ - М ООД ще извършва доставката на Стоките само на територията на България, освен ако не е изрично уговорено друго между страните. В случай че в профилът има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен при извършване на Поръчката.

            10.4. Цената за доставката се заплаща от клиента освен ако под самия продукт или на видно място в Уеб сайта -  WWW.VVMSTORE.COM, не е посочено друго. Цената за доставка до Офис на Еконт Експрес ООД е 4.99 лева, а до посочен адрес от клиента е 6.99 лева. Сумата за доставка в Съботни и/или празнични дни може да варира.

            10.5. Доставка се прави само на успешно приети и потвърдени поръчки.

            10.6. Поръчката се доставя на посочения от Клиента адрес или в офис на куриерската фирма в срок до 5 работни дни от потвърждаването, в случай че стоките са налични.

            10.7. Всички поръчки направени в почивни дни и официални празници, се обработват в първия работен ден.

            10.8. При предаване на стоката клиентът, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката на доставка и е на посочения в поръчката адрес.

            10.9. В случай, че клиентът или потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ВВМ - М ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай клиентът или потребителят е длъжен да обезщети ВВМ - М ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на развалянето на договора.

            10.10. Клиентът или потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

            11.1. Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от ВВМ - М ООД с предаването им на клиента, респ. потребителя, след извършване на плащането от негова страна.

            11.2. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII. ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.

            12.1. Запитвания могат да бъдат правени на посочените: телефон или чрез предвидената за тази цел форма контакт в Уеб сайта: https://vvmstore.com/index.php?route=information/contact.

            12.2. Клиентът, респ. потребителят има задължение да провери пратката и опаковката ѝ при приемане от куриер. Рекламация за увредена пратка във връзка с транспортирането ѝ се прави в момента на получаване и в присъствието на куриера, с който се попълва констативен протокол.

            12.3. Клиентът, респ. потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на продукта, когато след доставката, са открити несъответствия. В случай че клиентът, респ. потребителят има качеството на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), ВВМ - М ООД има задължение до две години от доставянето на стоката да бъде гарант, че е продал вещ, която е съответствала на договора за продажба, а клиентът, респ. потребителят има право на т.нар. законова гаранция, която е налице независимо от наличието или липсата на търговска гаранция. 

            12.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ВВМ - М ООД ще запази на клиента, респ. потребителят първоначалните гаранционни условия.

            12.5. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

            12.6. Рекламацията се подава устно на посочения от ВВМ - М ООД телефон или писмено чрез посочения имейл. ВВМ - М ООД представя с настоящите Общи условия и формуляр за рекламация.

            12.7. При предявяване на рекламация клиентът, респ. потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

            12.8. При подаване на рекламация клиентът, респ. потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

                        1. касова бележка или фактура;

                        2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

                        3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

            12.9. Рекламацията на потребителска стока по ЗЗП може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

            12.10. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и клиента, респ. потребителя за решаване на спора.

            12.11. Ако ВВМ - М ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

            12.12. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

            12.13. Рекламации могат да бъдат правени чрез предвидената за тази цел форма за връщане на Уеб сайта или по телефона в свободен текст или чрез формата, приложена към настоящите Общи условия.

            12.14.  Когато ВВМ - М ООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на клиента, респ. потребителя.

            12.15. ВВМ - М ООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от клиента, респ. потребителя.

            12.16. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, клиентът, респ. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

            12.17. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, респ. потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

            12.18. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато клиентът, респ. потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

                        1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

                        2. намаляване на цената.

            12.19. Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента, респ. потребителя.

            12.20. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента, респ. потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на клиента, респ. потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

            12.21. Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

            13. ВВМ - М ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

XIV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

            14.1. При обработването на лични данни ВВМ - М ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, посетители, клиенти и потребители e от първостепенно значение.

            14.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на ВВМ - М ООД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на субекта на данни и/или съгласно българските закони.

            14.3. ВВМ - М ООД обработва личните данни на своите посетители, клиенти и потребители съгласно приетаПолитика за сигурности „Политика за използване на „Бисквитки“, публикувани на интернет страницата на дружеството.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

            15.1. Спорове, възникнали между ВВМ - М ООД, и посетител, клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд в гр. Пловдив.

            15.2. Посетителите, клиентите или потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr /  - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

XVI. КОНТАКТИ

            16.1. Може да задавате Вашите Въпроси, свързани с Общите условия на ВВМ - М ООД на:

    Тел.: +359 876157615, или чрез

    Формата за контакт на Уеб сайта

XVII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

17.1. Органите, регулиращи дейността на ВВМ - М ООДса Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

-Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

-тел: 0700 111 22

-email: info@kzp.bg

-адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

-Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

-тел: 02/91-53-518

-email: kzld@cpdp.bg

-адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

До ...........................

/името на търговеца/

 

................................................................................

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

...................                                                                                ..................................

/Дата/                                                                                      /Подпис на потребителя/

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

 

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

1.              Възстановяване на платената сума

2.              Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3.              Отбив от цената

4.              Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1.              Извършване на услугата в съответствие с договора

2.              Отбив от цената

3.              Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

 

Прилагам следните документи:

1.              касова бележка или фактура;

2.              протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3.              други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 

Размер на претендираната сума: ……………………………..

 

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………